Impressum

Hrsg: Stiftung Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherung
v.i.S.d.R: Mechthild Hartmann-Schäfers

Stiftung „ZASS“
Bernhard-Letterhaus-Straße 26
50670 Köln
T: 0221 7722 216
F: 0221 7722116
www.stiftung-zass.de
E-Mail: info/ät/stiftung-zass.de
Spenden an: Sparkasse Köln Bonn,
Konto: 190 097 235 5,
BLZ: 370 501 98
Fotos: Stiftung ZASS, privat
Gestaltung: Winfried Kock, medien|pool-aachen